Brand focus canvas: Behaal je visie door elke keuze te toetsen.

Het behalen van je visie en bouwen van je ideale merk betekent dat elke keuze bij moet dragen aan het behalen van die visie. Het brand focus canvas helpt je om dat te waarborgen.

Checkbox - marketing
brand-focus-canvas-kleiner

Wat is het brand focus canvas?

Het bouwen van een sterk merk betekent dat elke keuze binnen je bedrijf bij moet dragen aan wat dat merk uiteindelijk moet zijn; je merkvisie. En minstens zo belangrijk: keuzes die afbreuk doen aan het behalen van jouw ambities moeten vermeden worden.

Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen jouw organisatie de juiste keuzes maakt hebben we het brand focus canvas ontworpen. Het doel van dit canvas is dat elke keuze op een post-it gezet wordt en ergens in het canvas geplakt wordt. Hiermee kun je iedereen op de juiste manier uitdagen zelf de juiste keuzes te maken.

De purpose (jullie why)

Bij elke keuze die gemaakt moet worden is het óók goed om te toetsen of deze past bij jullie bestaansreden. Past dit bij wie het bedrijf is?

Merkwaarden = de maatstaf

Wanneer het aankomt op het beoordelen hoe een keuze wordt uitgewerkt is het belangrijk dat dit aansluit bij de identiteit van een organisatie. Als jou merkwaarde ‘gezellig’ is, is het natuurlijk wel belanrijk dat een keuze daaraan bijdraagt of in ieder geval geen afbreuk aan doet. Het is niet belangrijk dat elke keuze aan elke merkwaarde voldoet, maar het moet in ieder geval aansluiten bij één of meerdere merkwaarden. Zo niet, dan zul je met de keuze niet het imago bouwen wat je eigenlijk wil bouwen.

Voorbeeld

De visie van jullie bedrijf is om de goedkoopste luchtvaartmaatschappij ter wereld te worden. Op een dag komt een collega binnen met de opmerking dat uit een onderzoek is gebleken dat jullie klanten het liefste iets exotischere maaltijden tijdens de vlucht willen. Hij oppert daarom om het idee om kip salades aan te gaan bieden. Het enige nadeel: het is best wat duurder dan de standaard pinda’s en pasta.

Jullie lopen samen naar het canvas met de vraag: helpt dit om onze visie te behalen? Het antwoord is natuurlijk nee. En nu kan voorkomen worden dat het behalen van die visie tegengewerkt wordt. De vervolgvraag is natuurlijk: wat kunnen we dan wél doen?