Ontstaan door passie, gedreven door ambitie en gemotiveerd door noodzaak

Dit is ons verhaal.

Abrnd: het bouwen van waardevolle merken voor iedereen beschikbaar te maken.

Waardevol voor bedrijven

What’s in it for you? Een waardevol merk geeft een extra dimensie aan jouw bedrijf. Een concurrentie-voordeel dat niet te kopieëren is door concurrentie en de waarde van een bedrijf kan verdubbelen. Met een sterk merk kun je marketingrendement verhogen en klantloyaliteit verbeteren. 

Waardevol voor
de klant

What’s in it for them? Betrouwbaarheid en gemak. Als mensen zoeken we naar de merken die we vertrouwen om ons speurwerk, onzekerheid en tijd te besparen. Het maakt het leven makkelijk en leuk. Mensen gebruiken merken om zich te profileren naar de buitenwereld.

Waardevol voor
de wereld

What’s in it for the world? Merken zijn bij uitstek dé tools om mensen in beweging te zetten de wereld te verbeteren. Wat Apple zegt is waarheid en/of wat H&M doet is ons voorbeeld. Bedrijven van de toekomst nemen deze verantwoordelijkheid op zich en denken verder dan alleen geld verdienen.

Merken zijn niet optioneel

De afgelopen jaren is branding veranderd van ‘optionele’ kostenpost in een onontkoombare noodzaak. Door de komst van online branding zijn traditionele vormen van marketing (print en tv) al gauw minder effectief en rendabel geworden. En door de explosieve groei van het aantal communicatiekanalen heeft deze ontwikkeling zich in sneltreinvaart doorgezet. Tegelijkertijd blijft het aantal aanbieders van vergelijkbare producten of diensten toenemen. De strijd om de aandacht van de klant wordt hierdoor steeds heviger. Hoe win je die strijd? Door je als merk te onderscheiden.

De klant zoekt betrouwbaarheid

Klanten worden van alle kanten bestookt met marketinguitingen. Bovendien gunnen ze zich zelf steeds minder tijd om grondig te vergelijken. Ze willen snel beslissen en doen dat steeds vaker op basis van vertrouwen. Wie een nieuwe tv nodig heeft, denkt daarom meteen aan Philips of Samsung en niet (meer) aan Salora of Grundig. En raadpleegt reviews. Vertrouwen heeft alles te maken met merkreputatie. Niet elk bedrijf heeft echter de mogelijkheid hier in dezelfde mate in te investeren.

Onze missie

Dat raakte ons, als gepassioneerde branding experts die met heel veel verschillende bedrijven werken. In een wereld waarin branding steeds belangrijker wordt, mogen de kansen niet zover uiteen liggen. Een waardevol merk bouwen moet niet het exclusieve recht zijn van een ‘grote jongen’ als Heineken, maar moet ook mogelijk zijn voor die grote groep andere ondernemers met soortgelijke (of misschien wel betere) producten. Onze missie werd snel duidelijk: we willen elk bedrijf in Nederland – en daarbuiten – in staat stellen een succesvol en duurzaam merk te bouwen.

Een stap verder

We gaan nog een stap verder, die past in het tijdsbeeld waarin we leven. Wij geloven dat merken er niet alleen (zouden moeten) zijn ten gunste van de financiële positie van een bedrijf, maar dat een goed merk staat – of op zijn minst aandacht heeft – voor iets dat zichzelf overstijgt. Merken van de toekomst zijn merken die niet alleen nemen, maar ook geven. Die de wereld niet schaden, maar verbeteren.

Ons hogere doel

Onze purpose is dan ook om zoveel mogelijk bedrijven over de hele wereld in staat te stellen merken te bouwen die een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Ons hogere doel: zo veel mogelijk bedrijven motiveren om bij te dragen aan deze wereld. Merken bouwen = toekomst bouwen = Abrnd.

Ontdek waarom andere bedrijven Abrnd gebruiken.
Creëer een centrale plek voor jouw merk en begin met bouwen voor een fractie van de kosten.