Privacy statement

Voor als u wilt weten wat wij met uw gegevens doen. In het kort: contact met u opnemen, relevante informatie toesturen (nieuwsbrieven) en onze website optimaliseren. Hieronder leest u de uitgebreide versie.

Abrnd, gevestigd aan:

Hofstraat 8, 7411 PD, Deventer, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Abrnd ^ Het Merken Platform

Hofstraat 8, 7411 PD, Deventer, Nederland

088 90 90 800

T. N. Bloem is de Functionaris Gegevensbescherming van Abrnd. Hij/zij is te bereiken via tomas.bloem@abrnd.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Abrnd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@abrnd.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Abrnd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Abrnd analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Abrnd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Abrnd) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Abrnd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam (wordt bewaard voor onbepaalde tijd en enkel gebruikt om contact met u op te nemen).

– Geslacht (wordt bewaard voor onbepaalde tijd voor optimalisatie doeleinden van de website).

– Telefoonnummer (wordt bewaard voor onbepaalde tijd en enkel gebruikt om contact met u op te nemen).

– E-mailadres (wordt bewaard voor onbepaalde tijd en enkel gebruikt om contact met u op te nemen).

– IP-adres (wordt bewaard voor onbepaalde tijd voor optimalisatie doeleinden van de website).

– Locatiegegevens (wordt bewaard voor onbepaalde tijd voor optimalisatie doeleinden van de website).

– Gegevens over uw activiteiten op onze website (wordt bewaard voor onbepaalde tijd voor optimalisatie doeleinden van de website).

– Internetbrowser en apparaat type (wordt bewaard voor onbepaalde tijd voor optimalisatie doeleinden van de website).

Delen van persoonsgegevens met derden

Abrnd verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Abrnd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Abrnd gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Abrnd gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een verzoek te sturen naar privacy@abrnd.com. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@abrnd.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Abrnd zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Abrnd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Abrnd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@abrnd.com

 

Nieuwsbrief en mailinglijsten
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op onder meer de branding- en marketing gerelateerd onderwerpen, onze diensten en aanverwante zaken. Wij gebruiken contactgegevens van onze klanten voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events. Wij gebruiken contactgegevens van andere relaties dan onze klanten voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Ook kunt u een afmeldverzoek mailen naar hallo@abrnd.com.