Een persona creëren met behulp van het complete persona document.

Relevantie is een belangrijke vereiste van een succesvol merk. Maar om relevantie te kunnen creëren is een goed beeld van de doelgroep nodig. Een persona helpt daarbij.

Bij het versturen van dit formulier gaat u akkoord met de privacy statement en dat Abrnd u relevante informatie toestuurt zoals andere downloads, updates en aanbiedingen. Uiteraard kunt u zich altijd en op elk moment afmelden via de (unsubscribe) link die onderaan in elke mail terug te vinden is.

Download gratis.

Bij het downloaden gaat u akkoord met de privacy voorwaarden. In het kort: we gaan u ‘NIET’ spammen, we spelen uw gegevens ‘NIET’ door aan derden. Wat we wel doen is andere waardevolle informatie toesturen wanneer die beschikbaar is. Ons doel is om u te helpen. Mocht u dat toch niet willen, dan kunt u zich logischerwijs altijd afmelden.

Wat is een persona?

Een persona is een verzonnen maar realistische representatie van een bepaalde subgroep binnen de gekozen doelgroep van het marktsegment. Deze semi-fictieve persona wordt gebruikt zodat men zich kan verplaatsen in deze subdoelgroep. Velen kennen de term segmentatie, wat inhoudt dat de markt wordt opgedeeld in homogene groepen die dezelfde behoeftes of kenmerken hebben. Het verschil met persona’s is dat persona’s nog een stap dieper gaan waarbij niet de homogene groepen maar de mensen ín deze groepen beschreven worden.

Waarom het gebruik van persona’s?

Persona’s geven een uitgebreider en specifieker beeld van de beoogde doelgroep. Een voorbeeld hiervan kan de markt voor sportartikelen zijn en binnen deze markt het segment ‘hardlopers’. De segmentatie gaat in dit geval van de groep sporters naar de groep hardlopers. Met een persona document kunnen deze hardlopers beschreven worden en verder ingedeeld in het soort hardlopers. Niet iedereen loopt hard omdat hij/zij dat graag wil of hier plezier aan beleeft, maar er zijn ook hardlopers die voor duurloop gaan (marathons lopen) of graag zo snel mogelijk willen gaan (sprinten). Voor elk van deze subgroepen zijn de kenmerken en behoeftes verschillend. Het gebruik van persona’s kan ervoor zorgen dat elke subgroep zo goed mogelijk begrepen kan worden. Marketingcampagnes kunnen gebaseerd op deze persona’s zo gericht mogelijk gevoerd worden.

Wat staat er in dit document?

In dit document worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Persoonlijke gegevens;
  • Achtergrond;
  • Eigenschappen en andere kenmerken;
  • Interesses en vrijetijdsbestedingen;
  • Doelen;
  • Uitdagingen bij het behalen van de doelen;
  • Gezochte voordelen;
  • Huidige oplossingen;
  • Koopgedrag;
  • En meer.

Schrik niet, het is niet nodig alles direct volledig in te vullen. Een persona kan beschouwd worden als een levend document. Naarmate u de doelgroep beter leert kennen, kunt u die informatie weer toevoegen aan dit persona document.

Uiteraard kunt u de persona opslaan in het brand management platform.

persona-document