Creëer een sterke purpose, een duidelijke visie en krachtige missie in 6 eenvoudige stappen.

En mochten er meer vragen zijn, dan kunnen deze via de chat altijd gesteld worden.
abrnd-purpose-visie-en-missie-oefening

Een succesvol bedrijf heeft oog voor details en heeft het lef om te doen, maar nooit zonder duidelijke richting. Begin bij de basis. Die bestaat uit drie pijlers: purpose, visie en missie. Zorg voor een inspirerende beweegreden (purpose), een heldere stip op de horizon (visie) en een duidelijke route om deze stip te bereiken (missie).