Ontstaan door passie, gedreven door ambitie en gemotiveerd door noodzaak

Dit is ons verhaal.

De impact die een succesvol merk heeft op de waarde die consumenten eraan toekennen en op de groei van een bedrijf, is enorm. Een sterk merk bouwen is echter niet voor iedereen weggelegd. De expertise en constante aandacht die nodig is om een succesvol merk te bouwen, maakt branding voor veel bedrijven te complex, te tijdrovend en bovenal te kostbaar. De grote ongelijkheid die dit tot gevolg heeft, is de reden waarom Abrnd is ontstaan.

Elk bedrijf zou een sterk merk moeten kunnen bouwen. Ongeacht grootte, kennis of geld.

Tomas N. Bloem – Abrnd

Merken zijn niet optioneel

De afgelopen jaren is branding veranderd van ‘optionele’ kostenpost in een onontkoombare noodzaak. Door de komst van online branding zijn traditionele vormen van marketing (print en tv) al gauw minder effectief en rendabel geworden. En door de explosieve groei van het aantal communicatiekanalen heeft deze ontwikkeling zich in sneltreinvaart doorgezet. Tegelijkertijd blijft het aantal aanbieders van vergelijkbare producten of diensten toenemen. De strijd om de aandacht van de klant wordt hierdoor steeds heviger. Hoe win je die strijd? Door je als merk te onderscheiden.

De klant zoekt betrouwbaarheid

Klanten worden van alle kanten bestookt met marketinguitingen. Bovendien gunnen ze zich zelf steeds minder tijd om grondig te vergelijken. Ze willen snel beslissen en doen dat steeds vaker op basis van vertrouwen. Wie een nieuwe tv nodig heeft, denkt daarom meteen aan Philips of Samsung en niet (meer) aan Salora of Grundig. En raadpleegt reviews. Vertrouwen heeft alles te maken met merkreputatie. Niet elk bedrijf heeft echter de mogelijkheid hier in dezelfde mate in te investeren.

Onze missie

Dat raakte ons, als gepassioneerde branding experts die met heel veel verschillende bedrijven werken. In een wereld waarin branding steeds belangrijker wordt, mogen de kansen niet zover uiteen liggen. Een waardevol merk bouwen moet niet het exclusieve recht zijn van een ‘grote jongen’ als Heineken, maar moet ook mogelijk zijn voor die grote groep andere ondernemers met soortgelijke (of misschien wel betere) producten. Onze missie werd snel duidelijk: we willen elk bedrijf in Nederland – en daarbuiten – in staat stellen een succesvol en duurzaam merk te bouwen.

Een stap verder

We gaan nog een stap verder, die past in het tijdsbeeld waarin we leven. Wij geloven dat merken er niet alleen (zouden moeten) zijn ten gunste van de financiële positie van een bedrijf, maar dat een goed merk staat – of op zijn minst aandacht heeft – voor iets dat zichzelf overstijgt. Merken van de toekomst zijn merken die niet alleen nemen, maar ook geven. Die de wereld niet schaden, maar verbeteren.

Ons hogere doel

Onze purpose is dan ook om zoveel mogelijk bedrijven over de hele wereld in staat te stellen merken te bouwen die een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Wij draaien er niet omheen. Abrnd wil geschiedenis schrijven. Hoe? Door de toekomst van branding te veranderen. Eenpitter of multinational, groot of klein budget, we willen iedereen de kans geven een sterk merk te bouwen.

Ons team

Begint jouw vlam te branden als je dit leest en lijkt het je wat om mee te werken aan een platform waarmee we de wereld gaan veroveren?

Onze cultuur

Het succes van Abrnd is niet alleen te danken aan de compleetheid van ons product en toegewijde klantenservice, maar wordt ook bepaald door onze cultuur. Het ontwikkelen van het best mogelijke product voor onze klanten staat centraal. Wij geloven dat de passie en ambitie van onze medewerkers bijdraagt aan onze missie en visie: merken bouwen mogelijk maken voor bedrijven over de hele wereld.

Ons hogere doel: zo veel mogelijk bedrijven motiveren om bij te dragen aan deze wereld. Merken bouwen = toekomst bouwen = Abrnd.

Benieuwd? Vraag een gratis demo aan.