Wat is een merk? – De enige échte definitie van een merk

 In Branding, Management, Strategie


Vandale.nl
merk (het; o; meervoud: merken)
1 herkenningsteken
2 alle soorten tekens die de waren van een onderneming onderscheiden van andermans producten
3 alle producten van een bepaald merk: welk merk auto heb jij?

Wikipedia.nl
Een merk is een bepaald woord of afbeelding (of een geluid of een kleur) waarvoor geldt dat er iemand (de merkhouder) is, die het als enige mag gebruiken binnen een regio voor een bepaald handelsdoel.

Adformatie.nl
Een merk (brand) is wat het publiek denkt, voelt en ervaart bij een bedrijf. Branding gaat dus over het creëren van een klantbeleving. Een merk is een concept en niet zichtbaar of tastbaar.


 

Elke branding expert is overtuigd van het belang van een sterk merk. Voor hem is dat belang zo vanzelfsprekend dat hij vaak vergeet te vertellen wat een merk nou eigenlijk precies is. En de klant? Die vraagt er doorgaans niet naar. Misschien denk je: ‘So what, het is maar een woord’. Dan hoop ik dat je met het woordmerk van je klant iets zorgvuldiger omspringt.

 

Sla jezelf even voor je kop #nuja

Het is niet ‘maar een woord’! Jouw definitie van een merk stuurt jouw denken erover, stuurt de manier waarop je communiceert met je klant, en stuurt de manier waarop je een merk bouwt. Als je begrijpt wat een merk echt IS en je vervolgens bedenkt welke belangen en bedragen er omgaan in het bouwen van een merk, realiseer je je hoe groot de gevolgen zijn van een vage of verkeerde definitie. ‘Waarheid’ is daarom een van de belangrijkste pijlers van ons brand management platform zodat onze gebruikers altijd kunnen vertrouwen wat wij delen.

In dit artikel, gebaseerd op onderzoeken en uitkomsten van ’s werelds grootste branding organisaties Interbrand en Landor, geven we een duidelijk beeld van wat de échte definitie van een merk is en leggen we uit waarom een kraakheldere definitie de basis vormt voor het bouwen van een sterk merk.

 

Wat is de definitie van een merk?

Oké, wat is een merk dan wel?

Brand en branding (de Engelse benamingen voor een merk en merken bouwen) bestaan al sinds mensenheugenis. Al duizenden jaren graveren of brandmerken mensen goederen en producten om deze van andere te onderscheiden.

Het woord brand (lees brandmerk) komt oorspronkelijk van het Oud Noorse woord brandr, wat ‘branden’ betekent. Het brandmerken van vee wat Noorse veehouders toen deden, en nog steeds doen, is een manier om het vee eenvoudig te identificeren en te onderscheiden. Vandaag de dag vormen identificeren en onderscheiden nog steeds de kern van branding, maar de definitie is in de loop der jaren wel steeds veelomvattender geworden.

Het woord ‘brand’ is uitgegroeid tot een verzamelnaam voor alle merkelementen. Naast dat ene ‘brandmerk’ gebruiken we nu ook kleuren, texturen, geuren en geluiden om producten of diensten te identificeren, te differentiëren en te herkennen. En het gaat verder: ook woorden, zinnen, gedragingen en rituelen die terugkomen in verschillende ‘touchpoints’ zijn onderdeel geworden van het branding proces.

Als we deze kennis toepassen op de hoofdvraag van dit artikel (Wat is een merk?), dan komen we tot deze definitie:

 

Een merk (brand) is de verzameling van alle expressies waarmee een entiteit (persoon, organisatie, bedrijf, stad, product, land, et cetera) zich herkenbaar maakt.

Interbrand

 

Een merk bouwen (branding) is het proces dat hiermee verbonden is.

 

Dat is het. Niet meer, niet minder.

 

De merkdefinitie als basis voor het merk en het branding proces

‘Goh. Is dat nou zo belangrijk?’

Wacht. Als ik zeg dat je jezelf even voor je kop moet slaan, moet je het wel hard genoeg doen. (…) Ben je er bij?

Je kunt een definitie vergelijken met het fundament van een huis. Het is onzichtbaar, maar het zorgt voor een stevige, door en door betrouwbare ondergrond waar alles op gebouwd kan worden. Als dat fundament goed is, staat je merk en het hele bouwproces van het merk als een huis. Is het niet goed, dan merkt iedereen dat er iets niet klopt, maar is bijna niemand in staat de fout te ontdekken en te herstellen.

De definitie “de verzameling van alle expressies waarmee een entiteit zich herkenbaar maakt” maakt duidelijk dat iedereen een merk bouwt, of je dat nou bewust doet of niet. Elke entiteit communiceert op talloze verschillende manieren. En elk van die manieren kan de merkbeleving versterken of ontkrachten, en de waardering voor het merk vergroten of afzwakken.

Het is dus niet de vraag of je wel of niet aan merk bouwen doet, maar of je het goed of niet goed doet. Op dat terrein kunnen de merkstrateeg en de brand manager hun toegevoegde waarde bewijzen.

 

Conclusie

Merken staan niet op zichzelf; ze zijn onlosmakelijk verbonden met de entiteiten die het merk hebben gebouwd en elke dag verder creëren. Wie een merk terugbrengt tot bijvoorbeeld alleen de uiterlijke kenmerken, de merkbelofte of het trademark, doet geen recht aan wat een merk daadwerkelijk is en onderschat de impact.

Bedrijven creëren elke dag opnieuw talloze expressies. Elk deelproduct, elke social media uiting, elk klantcontact, elke handeling of reactie van een medewerker, zowel intern als extern, is een expressie van het merk. En of we nu willen of niet, allemaal dragen deze bij aan hoe mensen het merk zien, ervaren en waarderen. Wie ook maar één van deze elementen aan het toeval over laat, onderschat zowel de kracht als de risico’s van branding.

Een sterk merk bouwen – zeker in deze tijd – vereist allereerst een kraakheldere en eenduidige definitie en ten tweede de expertise om het totaal aan expressies in kaart te brengen, te sturen en te monitoren.

Dat inzicht heeft geleid tot de geboorte van Abrnd. Maar dat is een ander verhaal. Hoewel…

Aan de slag met jouw merk?

Een branding proces is complex, tijdrovend, maar ook fantastisch om te doen. Abrnd heeft er haar missie van gemaakt. Ons doel is om elk bedrijf, ongeacht de sector of beschikbare middelen, in staat te stellen een sterk merk te bouwen. Abrnd ondersteunt u om een sterk fundament voor uw merk neer te zetten en hier dagelijks op verder te bouwen. Professioneel, betaalbaar en effectief. Van Digital Asset Management om al jouw media middelen op één plek te beheren tot en met uitgebreide merkrichtlijnen in de Brand Guidelines module. Leer meer over ons brand management platform.

Recommended Posts